1.) PROGRAM DAJMO IM ŠANSU
Korisnici programa su djeca s posebnim potrebama, invaliditetom, problemima u ponašanju, članova Ana, djeca roditelja slabijeg imovnog stanja.Direktni korisnici Programa su djeca, a indirektnu korist od Programa imaju roditelji i mladi (studenti).
Djeca dobivaju jaku individualnu podršku do punoljetnosti.
-BESPLATNU INDIVIDUALNU PODRŠKU U SAVLADAVANJU PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG GRADIVA OD STRANE STUDENATA RAZLIČITIH FAKULTETA 
-BESPLATNE TERAPIJE LOGOPEDA I EDUKACIJSKOG REHABILITATORA
Cilj ovog programa ima neprocjenjivu važnost u razumjevanju gradiva za djecu od predškole do završetka školovanja. Daje iskustvo i dodatnu zaradu studentima, pomaže roditeljima, a djeca prevladavaju razvojne i jezične teškoće.
Program se financira iz donacija.

2.) PROGRAM „RADIONICE ZA DJECU”
Korisnici programa su djeca s posebnim potrebama, invaliditetom, problemima u ponašanju, članova Ana, djeca roditelja slabijeg imovnog stanja, kao i njihova braća i sestre.
Radionice za djecu su tu da stručnjaci i studenti uče djecu osnovama solffegia, klavira, pjevanja.Studenti uče djecu šivanje na juti, kreativni radovi od papira, bojanje, crtanje, ali se djeca i druže, igraju razne igre.
Rezultate rada predstavljamo zainteresiranim medijima i na Internet stranici Ana.
Program se financira iz donacija.

3.) PROGRAM „ SVAKO DIJETE IMA PRAVO NA NAJBOLJE”
Ovim Programom korisnicima Ana – udruga za pomoć djeci i obiteljima se pomaže glede smještaja u mjestu lječenja – kontrole, prehrane, cestarine, autobusa, broda, parkiranja i slično, ako to nije pokriveno osiguranjem.
Program se financira iz donacija.

4.) PROGRAM „DJECA UPOZNAJU MORE”
Ovim programom se pomaže korisnicima Ana , a ako imaju zdrastvene poteškoće da se pomogne oko smještaja na moru, cestarine i sličnih potreba.
Program se financira donacijama.

5.) PROGRAM „STRUČNA, RODITELJSKA I PRAVNA POMOĆ OBITELJIMA BOLESNE I SIROMAŠNE DJECE -KORISNICIMA ANA.
Ovaj Program je usmjeren na roditelje djece korisnika Ana, da dobiju svu moguću pomoć u ostvarenju ili zaštiti djetetovih prava i ostvarenja mogućnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

6.) PROGRAM „JAVNOST IMA PRAVO ZNATI”
Ovim Programom Ana-udruga za pomoć djeci i obiteljima pomaže u skladu s mogućnostima djeci korisnika udruge glede prijevoza i stanovanja u mjestu školovanja, kako bi se svoj djeci, bez obzira na zdrastvene, ekonomske ili druge teškoće pomoglo u ostvarenju prava na obrazovanje !
Program se financira iz donacija.