ROGRAM RADIONICE ZA DJECU
Radionice za djecu vodi učiteljica Tea Krušelj. Na radionicama djecu se uči osnove solffegia, klavira, pjevanja, šivanje na juti i izrada kreativnih radova od papira.

PROGRAM „DAJMO IM ŠANSU”
Korisnici programa su djeca s dodatnim potrebama, invaliditetom ili problemima u ponašanju i njihovim roditeljima koji zbog financijskih nemogućnosti ne mogu te terapije i pomoć djeci osigurati sami ili preko zdravstvenog osiguranja.
Korisnici dobivaju u skladu s mogućnostima sljedeću podršku do punoljetnosti:
- BESPLATNE INSTRUKCIJE IZ SVIH ŠKOLSKIH PREDMETA
- BESPLATNE TERAPIJE EDUKACIJSKOG REHABILITATORA
- BESPLATNE TERAPIJE LOGOPEDA
- BESPLATNE TERAPIJE PSIHOTERAPEUTA
- JEDNOM TJEDNO BESPLATNE RADIONICE I DRUŽENJA DJECE I RODITELJA
Cilj ovog Programa ima neprocjenjivu važnost za prevladavanje razvojnih teškoća djece. O rezultatima i financijski izvještaj Donatori dobivaju, prema Ugovoru ili na kraju godine!

PROGRAM „ LIJEČENJE ZA SVAKO DIJETE ”
S ovim Programom u skladu s mogućnostima i prikupljenim donacijama se pokrivaju sljedeće potrebe djece:
- LIJEKOVI – nažalost mnogi lijekovi se nadoplaćuju, pa čak ako idu i na recept i to je veliki problem za siromašnije obitelji, pa im je to velika pomoć.
- POSJETE LIJEČNICIMA U ZAGREB – PUTNI TROŠKOVI, SMJEŠTAJ, PREHRANA – iako zdravstveno osiguranje plaća putni trošak, često puta je to samo mali dio onoga koji roditeljima treba za cjelodnevni/višednevni boravak u Zagrebu zbog raznih liječničkih kontrola/pregleda. U okviru ovog programa „Ana – udruga za pomoć djeci i obiteljima” pomaže roditeljima djece glede smještaja, cestarine, vlaka, autobusa, broda, parkiranja... O rezultatima i financijski izvještaj donatori dobivaju, prema Ugovoru ili na kraju godine!

PROGRAM „ PLAĆA RODITELJA, VELIKA SREĆA OBITELJI”
Najteže je roditeljima koji su zbog bolesti djeteta i teško zapošljivi na tržištu rada. Njihovo radno vrijeme se treba prilagoditi mogućnostima uz zdravstvene potrebe djeteta. Posebno je teško, ako se radi o samohranom roditelju. Dakle velika je stvar održati plaću bar za tog jednog roditelja, a koji je angažiran na Programima udruge. Bilo bi odlično, da uspijemo osigurati sredstva za još kojeg roditelja djece sa dodatnim potrebama. O rezultatima i financijski izvještaj donatori dobivaju, prema Ugovoru ili na kraju godine!

PROGRAM „ DJECA UPOZNAJU MORE”
Ovim programom bi djeca iz siromašnijih obitelji dobila priliku da ljetuju na moru. Ovdje bi bilo najpogodnije da se uključe naši divni ugostitelji i na taj način djeci siromašnijih roditelja omoguće ljetovanje na moru. Udruga će raznim zamolbama/kontaktima s ugostiteljima na Jadranu organizirati smještaj i prehranu. Prednost imaju djeca s dodatnim potrebama i djeca s utvrđenim invaliditetom.

PROGRAM „ PRAVNA, STRUČNA I RODITELJSKA POMOĆ OBITELJIMA BOLESNE I SIROMAŠNE DJECE”
Na žalost, roditelji kad ih zadesi bolest djeteta najčešće ne znaju se snaći u tim okolnostima. Bolest najčešće dolazi nenadano. U tom slučaju uvijek mogu nazvati telefon „Ana – udruge za pomoć djece i obitelji” i dobit će svu moguću pomoć da ostvare i zaštite djetetova prava u najvećoj mogućoj mjeri.

PROGRAM „BESPLATNI PRIJEVODI S ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA”
Ovim programom želimo pomoći roditeljima oboljele djece da si besplatno prevedu dokumentaciju u vezi s djecom s engleskog i njemačkog jezika. Prijevode će izraditi vrhunski stručnjaci i poznavaoci stranih jezika.

PROGRAM „JAVNOST IMA PRAVO ZNATI”
Putem letaka, publikacija i medija upoznajemo javnost sa svime što radi „Ana – udruga za pomoć djeci i obiteljima”, senzibiliziranja javnosti i upoznavanja javnosti s problemima s kojim se susreću obitelji oboljele djece.
  
PROGRAM „ZNANJE JE MOĆ”
Ovim Programom Ana – udruga za pomoć djeci i obiteljima pomaže u skladu s mogućnostima djeci s invaliditetom i siromašnijoj djeci u njihovom školovanju. Djeci treba pomoći glede prijevoza, stanovanja, knjiga, bilježnica i sličnih potreba.